Tkáč, M., & Stehlík, K. (2017). Centrální výroba vodíku. Chemické Listy, 111(2), 121–128. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/31