Blažeková, L., Bielečková, S., & Horváthová, V. (2015). Izolácia a chemická charakterizácia pšeničných arabinoxylánov. Chemické Listy, 109(9), 666–672. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/310