Vitásková, A., & Kvítek, L. (2018). Langmuirovy filmy kyseliny poly-ʟ-mléčné – jejich nukleace a růst. Chemické Listy, 112(6), 346–353. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3104