Michálek, J., Dušková Smrčková, M., Přádný, M., & Chylíková Krumbholcová, E. (2018). Příběh jednoho materiálu, aneb 2-hydroxyethyl-methakrylát: monomer, polymer, vlastnosti a aplikace. Chemické Listy, 112(8), 490–497. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3148