Hrubý, M., & Pánek, J. (2018). Volba biokompatibilního polymeru: fyzikálně-chemické vlastnosti jako klíčový faktor k úvaze. Chemické Listy, 112(8), 517–521. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3151