Makrlíková, A., Barek, J., Vyskočil, V., & Navrátil, T. (2018). Elektrochemické stanovení homovanilové, vanilmandlové a 5-hydroxy-3-indoloctové kyseliny jako biomarkerů nádorových onemocnění. Chemické Listy, 112(9), 605–615. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3176