Franc, M. (2018). Pořád chemici? Chemici v čele ČSAV, AV ČR a jiných akademií věd 1952–2000. Chemické Listy, 112(10), 693–700. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3194