Fajstavr, D., Slepička, P., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2018). Submikronové struktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití. Chemické Listy, 112(11), 762–769. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3214