Fedorová, M., Prokeš, M., Pistl, J., & Nemcová, R. (2018). Exopolysacharidy ako významné produkty probiotík. Chemické Listy, 112(11), 770–776. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3215