Bělohlav, Z. (2015). Pojem technologie v čase. Chemické Listy, 109(8), 593. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/323