Stiborová, H., Bačáková, A., Musilová, L., & Demnerová, K. (2018). Od přirozeného fenoménu výskytu genů rezistence k antibiotikům v životním prostředí ke vzniku multirezistentních kmenů. Chemické Listy, 112(12), 833–839. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3239