Slavíček, P., & Muchová, E. (2019). Meze periodické tabulky. Chemické Listy, 113(4), 198–204. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3334