Muselík, J., Komersová, A., Lochař, V., & Kubová, K. (2019). Regresní analýza disolučního profilu léčiva a odhad mechanismu uvolňování léčiva. Chemické Listy, 113(5), 328–336. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3359