Hrubý, M., Filippov, S. K., Felklová, V., & Štěpánek, P. (2015). Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv. Chemické Listy, 109(7), 482–487. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/339