Otyepková, E., & Gabriel, R. (2019). Krystalické soli kyseliny obeticholové. Chemické Listy, 113(7), 434–437. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3409