Stachurová, T., & Sezimová, H. (2019). Metoda detekce kontaminace půdy těžkými kovy pomocí stanovení metalothioneinů. Chemické Listy, 113(8), 511–514. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3436