Nesměrák, K., Kudláček, K., Kozlík, P., Štícha, M., Vašíčková, P., & Babica, J. (2020). Dlouhodobá stabilita alkaloidů v pevných lékových formách. Chemické Listy, 114(1), 52–57. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3526