Lemr, K., & Borovcová, L. (2020). Chemická ionizace. Chemické Listy, 114(3), 163–168. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3558