Palyzová, A., & Havlíček, V. (2020). Hmotnostní spektrometrie v diagnostice infekčních onemocnění. Chemické Listy, 114(3), 225–229. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3566