Ocelka, T., Oceánský, J., Kotlík, B., & Kačer, P. (2017). Metodiky vzorkování zhášečů hoření. Chemické Listy, 111(2), 156–162. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/36