Nemcová, K., Breierová, E., & Paulovičová, E. (2015). Vplyv meďnatých iónov na diverzitu kvasiniek asociovaných s hroznom a muštom. Chemické Listy, 109(6), 456–462. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/362