Lobaz, V., Konefał, M., Kotov, N., Lukešová, M., Hromádková, J., Šlouf, M., Pánek, J., Hrubý, M., Chmela, T., & Krupička, P. (2020). Nízkoteplotní fosfátové smalty pro antikorozní ochranu konstrukčních dílů z ochuzeného uranu. Chemické Listy, 114(6), 411–415. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3621