Komínová, P., & Zámostný, P. (2020). Reologické vlastnosti práškových směsí jako jeden z faktorů plnění tvrdých želatinových tobolek. Chemické Listy, 114(7), 446–453. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3638