Horská, J., Obšívačová, A., Vítková, K., Jurčíková, J., Procházka, V., & Petr, J. (2020). Stanovení alloxanu v mouce pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Chemické Listy, 114(7), 454–457. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3639