Havlíček, D., & Plocek, J. (2020). Vertikální profily mineralogického složení atmosférického prachu v severozápadních Čechách (Kopisty, Dlouhá Louka, Milešovka). Chemické Listy, 114(7), 458–469. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3640