Václavková, J., Kouřilová, P., Vrbková, J., Holub, D., Hajdúch, M., & Džubák, P. (2020). Proteomická analýza vzorků kondenzátu vydechovaného vzduchu prokázala vysokou reprodukovatelnost hmotnostně spektrometrických měření [Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensate Samples Showed High Reproducibility of Mass Spectrometric Measurements]. Chemické Listy, 114(7), 470–479. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3641