Wanner, J. (2020). Naše světlebleděmodré zlato. Komentář k úvodníku. Chemické Listy, 114(7), 488–489. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3645