Novák, L., & Šilhan, M. (2020). Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SUSCHEM CZ). Chemické Listy, 114(7), 490–492. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3646