Chalupa, R., Babica, J., & Nesměrák, K. (2020). Historie výuky farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1920–1950. Chemické Listy, 114(9), 578–585. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3688