Sabadková, D., Franc, A., Muselík, J., Neumann, D., & Vetchý, D. (2015). Lieky s mechanizmom pulzného uvoľňovania. Chemické Listy, 109(5), 353–359. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/369