Krajcar, R., Lyutakov, O., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2020). Příprava plazmonaktivních kovových nanostruktur transportem ze substrátu do roztoku. Chemické Listy, 114(11), 770–777. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3730