Juřík, P., Slepička, P., Kolská, Z., Slepičková Kasálková, N., & Švorčík, V. (2020). Nanostrukturování polymerních substrátů pomocí indukovaného vrásnění. Chemické Listy, 114(12), 804–814. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3750