Števulová, N., & Singovszká, E. (2020). FTIR štúdium degradácie zložiek konopného pazderia v procese chemickej a fyzikálnej úpravy. Chemické Listy, 114(12), 853–858. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3756