Kromerová, K., & Bencko, V. (2021). Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede. Chemické Listy, 115(1), 20–24. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3768