Rohaľová Livovská, S., Gajdziok, J., Wolaschka, T., & Vetchý, D. (2021). Polyméry reagujúce na stimuly pre prípravu in situ gélov. Chemické Listy, 115(1), 25–31. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3769