Drašar, P. (2015). Jak svět přichází o (kvalitní) básníky vědy. Chemické Listy, 109(4), 245–246. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/377