Dvořáková Ruskayová, P., Tocháčková, A., & Šilhan, M. (2021). Současný stav a využití vodíkových technologií. Chemické Listy, 115(1), 32–37. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3770