Drašar, P. (2021). Úskalí výchovy (vysokoškolských) studentů. Chemické Listy, 115(2), 81–83. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3789