Čapka, L., Sedláček, J., & Mikuška, P. (2021). Sledování koncentrací aniontů v městském aerosolu pomocí miniaturizovaného impaktoru. Chemické Listy, 115(2), 99–103. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3792