Dercová, K., Lászlová, K., Dudášová, H., Murínová, S., Balaščáková, M., & Škarba, J. (2015). Hierarchia výberu bioremediačných technológií: možnosti využitia potenciálu bakteriálnych degradérov. Chemické Listy, 109(4), 281–290. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/382