Novotný, J., Svobodová, B., Jelínková, A., & Karamonová, L. (2021). Faktory virulence bakterií rodu Cronobacter. Chemické Listy, 115(4), 166–170. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3823