Ungvarská Maľučká, L., Uhrinová, A., Harvanová, J., Tkáčiková, Ľ., & Pavlík, M. (2021). Antioxidačná a antimikrobiálna aktivita extraktov Ophiocordyceps sinensis a Paecilomyces hepiali. Chemické Listy, 115(6), 325–330. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3862