Janigová, N., Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2021). Biomedicínske použitie 3D tlače. Chemické Listy, 115(7), 356–362. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3877