Jurášek, M., Opletal, L., Kmoníčková, E., & Drašar, P. (2021). Venenum Bufonis – Panacea? [Venenum Bufonis – Panacea?]. Chemické Listy, 115(7), 363–367. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3878