Kratochvíl, B. (2021). O univerzalismu a univerzálních pojmech. Chemické Listy, 115(9), 457. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3912