Láníková, J., Blahová, J., & Svobodová, Z. (2021). Výskyt nesteroidních antiflogistik ve vodním prostředí a jejich účinky na vodní organismy. Chemické Listy, 115(9), 463–471. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3914