Drašar, P. (2021). Historie a současnost registrace chemických spolků. Chemické Listy, 115(10), 506–515. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3932