Bílik, T., Stupák, I., Vysloužil, J., Čulen, M., & Dohnal, J. (2021). Prehľad biorelevantných dynamických disolučných prístrojov. Chemické Listy, 115(11), 602–608. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3953