Podešva, J., Dušková Smrčková, M., & Trhlíková, O. (2022). Role derivátů hydantoinu při syntéze polyaspartátů. Chemické Listy, 116(4), 215–222. https://doi.org/10.54779/chl20220215