Timkina, E., Maťátková, O., & Kolouchová, I. (2022). Odolnost na ionizující záření u zástupců kmene Actinobacteria. Chemické Listy, 116(4), 235–241. https://doi.org/10.54779/chl20220235